Hỗ Trợ

Thống kê

Sáng kiến kinh nghiệm

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TRƯỜNG MẦM NON 27

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài:

MỘT VÀI BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

TẠI TRƯỜNG MẦM NON

 • Họ và tên người viết: Vũ Thị Tố Loan
 • Chức vụ: Hiệu trưởng
 • Đơn vị công tác: Mầm non 27- Quận Bình Thạnh

I. Đặt vấn đề:

- Bên cạnh công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, việc quản lý tài chính tại trường mầm non là một công tác cực kỳ quan trọng, nếu lơ là sẽ dễ phát sinh tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và danh dự của người quản lý.

- Hiện nay, hầu hết các trường mầm non đều tổ chức học bán trú, cho nên ngoài nguồn kinh phí do ngân sách cấp chi lương cho con người, trường còn được phép thu các khoản khác theo thỏa thuận hoặc thu hộ cha mẹ học sinh. Những biện pháp nào giúp cho chủ tài khoàn ( Hiệu trưởng ) có thể tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính trong nhà trường là điều mà tôi luôn tìm tòi, học hỏi.

- Thực trạng công tác quản lý tài chính tại trường mầm non còn nhiều vấn đề cần quan tâm:

+ Theo chỉ tiêu biên chế đối với các trường chỉ có 01 chức danh kế toán, tuy nhiên các trường mầm non, đa phần tổ chức bán trú cho nên 01 kế toán rất khó đảm đương hết việc.

+ Một số trường để chia sẻ công việc, giúp kế toán hoàn thành nhiệm vụ, thường phân một nhân viên có nghiệp vụ kế toán hổ trợ việc thực hiện sổ sách bán trú, nhưng lại quên ràng buộc trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện sổ sách vẫn do hiệu trưởng và kế toán trong định biên chịu trách nhiệm.

+ Một vài hiệu trưởng còn tin tưởng quá nhiều vào năng lực của bộ phận tài vụ, lơ là công tác kiểm tra, giám sát..

+ Kế toán do công việc quá nhiều, vì vậy đôi lúc cũng để xảy ra tình trạng làm thất lạc chứng từ, chưa thực hiện chưa đúng thủ tục hoàn trả tiền thừa cho phụ huynh khi bé nghỉ học để chuyển trường.

+ Tính tiền ăn sáng của trẻ thường có thói quen trừ hẳn số lượng trẻ không đăng ký ăn sáng mỗi ngày trước khi lên sổ chợ, không căn cứ vào hiện diện thực tế.

+ Một vài phụ huynh không theo dõi những thông tin của nhà trường, không tham dự các buổi họp lớp, trường nên không nắm rõ các khoản thu của nhà trường dẫn đến có những phát biểu không chính xác.

+ Một vài phụ huynh đóng tiền ăn hằng tháng không kịp thời, đóng gối đầu tháng này qua tháng sau.

+ Một vài hiệu trưởng còn cho là việc quản lý tài chính chỉ cần mình và bộ phận tài vụ nắm do đó không có sự bàn bạc thống nhất kế hoạch thu- chi trong thành phần cán bộ chủ chốt của trường..

+ Kế toán thường ít quan tâm đến giá cả các mặt hàng do các công ty bán cho nhà trường.

Trước thực trạng trên, nếu không chấn chỉnh kịp thời dễ dẫn đến vi phạm nguyên tắc tài chính, nội bộ nghi ngờ lẫn nhau, uy tín của người quản lý bị giảm sút.

Cùng với thực trạng trên, trong thời gian công tác tại trường mầm non 27 với nhiệm vụ được phân công là hiệu trưởng, tôi đã gặp một số khó khăn sau về quản lý tài chính tại trường:

+ Kế toán thay đổi liên tục ( bốn tháng thay 2 người )

+ Số lượng trẻ nhiều, một số phụ huynh không đóng góp kịp thời theo quy định của nhà trường do đó tài vụ gặp không ít khó khăn khi thực hiện kết sổ hằng tháng.

+ Một số phụ huynh do bận công việc, thường giao khoán việc đưa đón con cho người giúp việc hoặc ông bà nên không nắm được thông tin về các khoản thu của trường dẫn đến có những thắc mắc không đúng.

+ Kế toán chưa có sự tham mưu kịp thời với hiệu trưởng về tình hình các quỹ, hiệu trưởng không có kế hoạch sử dụng quỹ hợp lý, các phó hiệu trưởng không biết rõ nội dung thu- chi các quỹ.

+ Do không ý thức đủ trách nhiệm của hiệu trưởng và kế toán, thiếu kiểm tra giám sát nên chứng từ bị thất lạc hoặc không đầy đủ.

+ Việc công khai tài chính hằng tháng chưa được diễn giải rõ ràng đến cán bộ công chức trong các buổi họp.

Để giải quyết những khó khăn trên tôi đã mạnh dạn áp dụng” Một số biện pháp tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính tại trường”.

II. Mục tiêu nhiên cứu cải tiến:

 1. Đối tượng, phạm vi cấp độ đề tài nghiên cứu:

+ Đối tượng: phối hợp giữa bộ phận tài vụ trường mầm non 27 với CB-GV-NV và PHHS

+ Phạm vi, cấp độ đề tài nghiên cứu: Các biện pháp tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính tại trường mầm non 27.

 1. Giải quyết vấn đề nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB-GV-NV đặc biệt là hiệu trưởng và kế toán trong công tác quản lý tài chính tại trường, giúp hiệu trưởng thực hiện đúng nguyên tắc trong quản lý tài chính, giữ được uy tín giữa nhà trường với PHHS, giữa đội ngũ giáo viên- nhân viên với hiệu trưởng nhà trường.

III. Giải quyết vấn đề:

 1. Cơ sở lý luận:

Để thực hiện quản lý tài chính cần có đủ những yếu tố cấu thành, có nghĩa là người cán bộ quản lý phải đặt minh vào thế chủ quan thông qua các biện pháp và giải pháp phối kết hợp nhịp nhàng, phù hợp với đội ngũ CB-GV-CNV trong nhà trường.

Việc quản lý tài chính tại trường đòi hỏi người CBQL không những chỉ nắm vững chủ trương, chính sách, các nguyên tắc tài chính mà cần phải nhạy bén, sáng tạo, nhìn nhận thực tế tâm lý của con người làm việc gì cũng cần bàn bạc có kế hoạch, phương pháp, quy trình, thời gian và đối tác, đồng thời phải mang tính khoa học, khi triển khai cần theo dõi đôn đốc nhắc nhở, đánh giá, tuyên dương khen thưởng đưa công tác thu- chi vào lĩnh vực thi đua, thực hiện tốt mối quan hệ đa chiều để tạo uy tín cho nhà trường. Việc gì cũng được:” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì tất yếu sẽ tốt đẹp.

Đối với vấn đề tổ chức thực hiện quản lý tài chính trong nhà trường trên lý luận đôi khi ta thấy dễ song những thực trạng từ đối tượng thu, đối tượng được giao nhiệm vụ thu, việc quản lý chi như thế nào cho có hiệu quả, làm sao cho mọi người nhận thức trách nhiệm là vấn đề còn khá khó khăn.

 1. Đặt giả thuyết giải quyết vấn đề:

Để việc tổ chức thực hiện quản lý tại trường mầm non, đạt hiệu quả ta cần:

 • Phải đảm bảo nguyên tắc tài chính trong thu-chi.
 • Thực hiện tốt công khai minh bạch, mọi vấn đề phải được:” Dân biết, dân bàn, dân làm- dân kiểm tra”.
 • Phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự kiểm tra và đôn đốc nhăc nhở thường xuyên.
 • Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
 • Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và phối hợp với các đòan thể trong nhà trường, Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

 1. Tường thuật những việc đã làm:

3.1. Đối với hiệu trưởng:

 • Vào đầu năm học hiệu trưởng căn cứ vào các văn bản liên quan đến chỉ đạo thực hiện công tác tài chính của các cấp, họp bàn những nội dung, yêu cầu, kế hoạch thu-chi trong năm cho các thành phần cán bộ chủ chốt trong nhà trường thống nhất ý kiến, sau đó thông qua Hội đồng sư phạm để GV-NV nắm rõ. Họp Ban Đại diện CMHS, họp phụ huynh các lớp để thống nhất chủ trương và biện pháp thực hiện các khoản thu-chi trong năm trên cơ sở” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 • Giải thích rõ nội dung các văn bản hướng dẫn thu-chi đến giáo viên-nhân viên, nhất là việc sử dụng các nguồn quỹ liên quan đến đời sống của họ.
 • Thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh những khoản thu- chi đã được sự cho phép của chính quyền và sự thống nhất của CMHS trên bảng tin của trường, lớp và họp CMHS đầu năm học.
 • Tạo mọi thời gian và điều kiện để thực hiện lịch tiếp dân ( đối với mầm non tiếp phụ huynh là chính ), phải trực tiếp giải đáp những thắc mắc của CMHS. Đối với những trường hợp cá biệt có thể nhờ sự hổ trợ của Trưởng Ban Đại diện CMHS hoặc Tổ Mầm non.
 • Hiệu trưởng phải nắm được một số đối tượng cá biệt của trường để làm công tác tuyên truyền vận động hoặc linh hoạt giải quyết cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhưng không nằm trong quy định được miễn giảm của nhà nước.
 • Hiệu trưởng phải nắm chắc nội dung chi, nội dung chi phải nằm trong kế hoạch.
 • Phân công người có trách nhiệm, nghiệm vụ chuyên môn đảm trách công tác hổ trợ kế toán trong việc thực hiện sổ sách và lưu trữ chứng từ bán trú. Phân công phó hiệu trưởng phụ trách bán trú theo dõi, cùng kiểm tra việc thực hiện để điều chỉnh sai sót kịp thời.
 • Dành thời gian làm việc với kế toán và thủ quỹ xem lại những con số và đối chiếu vừa là giám sát kiểm tra đê có thể yên tâm trong mọi hoạt động thu-chi của nhà trường vừa là giúp cho nhân viên tiếp cận công việc một cách trách nhiệm.
 • Hiệu trưởng lập một sổ tay theo dõi tổng hợp hàng tháng dể cập nhật số liệu, đối chiếu nhằm quản lý tốt hơn cho công tác thu- chi.
 • Hướng dẫn cho Ban thanh tra nhân dân cách kiểm tra, đối chiếu số liệu chứng từ và sổ sách của bộ phần tài vụ.

3.2. Đối với các phó hiệu trưởng:

 • Phối hợp cùng hiệu trưởng giải đáp những thắc mắc cho cha mẹ học sinh, giáo viên, nhân viên những vấn đề liên quan đến công tác tài chính của nhà trường.
 • Chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch mua sắm, sữa chữa, trang bị bổ sung đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các lớp và được phép ký duyệt chi các nội dung có trong kế hoạch đã được bàn bạc thống nhất trong liên tịch ( đối với quỹ học phẩm , Thiết bị phục vụ bán trú và quỹ tiền ăn ).
 • Hiệu phó bán trú, kế tóan và cấp dưỡng có trách nhiệm làm việc với các đơn vị cung cấp hàng hoá về giá cả sao cho hợp lý.
 • Báo cáo cho hiệu trưởng kịp thời khi thấy có dấu hiệu sai phạm công tác thu- chi của bộ phận tài vụ .

3.3. Đối với giáo viên:

 • Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, giải đáp những thắc mắc của CMHS thuộc quyền hạn và trách nhiệm của minh.
 • Trung thực trong báo cáo số liệu trẻ hiện diện.
 • Báo cáo với hiệu trưởng những trường hợp bé khó khăn của lớp để nhà trường giải quyết những chế độ trong thẩm quyền của nhà trường.

3.4. Đối với kế toán- thủ quỹ:

 • Phải nắm rõ trách nhiệm trong quản lý tài chính thu-chi, không chủ quan, cũng cần có sự sáng tạo, nhạy bén trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Phải có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích rõ các nội dung thu-chi cho PHHS, GV-NV khi họ yêu cầu.
 • Hướng dẫn CMHS làm các thủ tục để nhận hoàn trả khi bé chuyển trường.
 • Phải có sự kiểm tra đối chiếu số liệu hằng ngày giữa kế toán và thủ quỹ và nhân viên hổ trợ việc thực hiện sổ sách khâu bán trú. Cập nhật sổ sách hằng ngày. Sắp xếp chứng từ sao cho dễ kiểm tra.
 • Phối hợp với giáo viên nắm số liệu trẻ hiện diện trong ngày, lập danh sách điểm danh đối với các cháu không tham gia ăn sáng.
 • Phải tham mưu với hiệu trưởng những vấn đề có liên quan đến công việc đảm trách.
 • Thực hiện kịp thời công khai các loại quỹ hàng tháng trong Hội đồng sư phạm và bản tin đoàn thể.

3.5. Đối với Ban Đại diện cha mẹ học sinh:

 • Thông tin và bàn bạc cụ thể vối Ban đại diện những vấn đề liên quan về kinh phí mà cha mẹ học sinh phải đóng góp.
 • Giám sát việc thực hiện các khoản thu- chi của nhà trường. Nắm dư luận từ phía phụ huynh học sinh để cùng nhà trường tuyên truyền, vận động hoặc giải thích cho phụ huynh rõ các chủ trương chung.
 • Công khai với cha mẹ học sinh về sử dụng nguồn tài chính do cha mẹ học sinh đóng góp qua buổi họp lớp và bản tin trường.

3.6. Đối với ban chấp hành 2 đoàn thê:

 • Phải nắm và hiểu về nguyên tắc thu- chi các quỹ của nhà trường,
 • Thay mặt Ban giám hiệu trường giải đáp cho giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.
 • Nắm thông tin dư luận, kịp thời báo cáo với hiệu trưởng để cùng kiểm tra, xác minh và giải thích rõ cho cán bộ công chức.

 1. Kết quả đạt được:
 • Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quản lý thu-chi được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc.
 • Kế toán, thủ quỹ thể hiện tốt trách nhiệm của mình đối với công tác thu- chi. Kế toán mới đã tiếp cận được công việc và làm việc có hiệu quả.
 • Việc cập nhật, đối chiếu số liệu hằng ngày được tiến hành khoa học, không còn tình trạng thất thoát chứng từ, hóa đơn.
 • Mọi vấn đề thu- chi của trường trường đều đảm bảo nguyên tắc” Công khai-minh bạch”,” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
 • Phụ huynh nhiệt tình hổ trợ về điều kiện CSVC khi trường, lớp có nhu cầu.
 • Ban Đại diện cha mẹ học sinh phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, giúp cha mẹ học sinh thể hiện ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ khi cho con em đến trường.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 • Sáng kiến kinh nghiệm về “Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính” đã được áp dụng thành công ở đơn vị Mầm Non 27, sáng kiến này có thể thực hiện ở các trường khác trong Quận.Tuy nhiên ở mỗi đơn vị có những đặc thù riêng, theo kinh nghiệm và năng lực của mỗi cán bộ quản lý có thể điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp cho phù hợp.
 • Sáng kiến kinh nghiệm về tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo việc thực thi pháp luật tại đơn vị đồng thời giúp cho nhà trường giữ được uy tín với cha mẹ học sinh, uy tín giữa hiệu trưởng với cán bộ công chức trong đơn vị.
 • Mọi vấn đề về tài chính- thu- chi, hiệu trưởng phải ” Công khai-minh bạch”,” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhất là trong lực lượng chủ chốt của nhà trường.
 • Nên giao bớt quyền cho 2 phó hiệu trưởng trong vấn đề xây dựng kế hoạch thu- chi liên quan đến chuyên môn nuôi dạy.
 • Phải có sự tham mưu, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể trong nhà trường để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định liên quan đến việc đóng góp của cha mẹ học sinh, nắm bắt dư luận để kiểm tra, xác minh, điều chỉnh sai sót nếu có.

Người viết

Sáng kiến đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả cao trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị

Bình Thạnh, ngày 15 tháng 01 năm 2013

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nhận xét chung Về sáng kiến

Vũ Thị Tố Loan